Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy wraz z złożonym wnioskiem beneficjent ma przekazać kwiaty do placówki ARiMR?

Chryzantemy nie są przekazywane wraz z wnioskiem, lecz są dalej przechowywane przez wnioskodawcę.

Pierwszym etapem jest tylko złożenie wniosku. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję - otwórz wniosek, więcej informacji

Kolejnym etapem będzie odebranie chryzantem przez określoną jednostkę. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne.

Mogą one zgłosić do dnia 12.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych.

Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia od ww. jednostek, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną.

Wróć do pytań