Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy są i jeżeli są, to jakie załączniki trzeba dołączyć  do wniosku chryzantemowego ?

Wnioski o pomoc należy składać nie później niż do dnia 6 listopada 2020r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję.
Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest na stronie internetowej ARiMR - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy:

  • każdy Wnioskodawca, któremu nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zobowiązany jest dołączyć wniosek o jego nadanie;
  • Wnioskodawca – posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (nie dotyczy posiadacza chryzantem będącego producentem rolnym) zobowiązany jest dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, może je również złożyć w terminie do 30 listopada 2020 r.,

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku oraz niezbędnych załączników, opisane są w instrukcji wypełniania wniosku, jak wskazano powyżej.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) , najlepiej przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP, wnioski należy składać poprzez skrzynkę podawczą Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data jego nadania - w przypadku przesłania go za pomocą platformy ePUAP i za pomocą wyznaczonego operatora pocztowego, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia go w kancelarii Biura Powiatowego - data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

Wróć do pytań