Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy jest rozgraniczenie na odmiany i gatunki chryzantem ?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), nie rozgranicza chryzantem na odmiany i gatunki.
Agencja będzie udzielać pomocy posiadaczowi co najmniej:

  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, lub
  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

Wróć do pytań