Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy jest jakaś górna granica ilości chryzantem ciętych i doniczkowych do których dopłaca ARiMR?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), nie wskazuje górnej granicy ilości chryzantem ciętych i doniczkowych, do których dopłaca ARiMR.

Wróć do pytań