Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy chryzantema średnio kwiatowa może być uwzględniona jako kwiat cięty?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), Agencja będzie udzielać pomocy posiadaczowi co najmniej:

  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, lub
  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku,
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Przedmiotowe rozporządzenie nie wskazuje podziału na odmiany, rodzaje czy wysokości kwiatów ciętych czy doniczkowych. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że chryzantemy jak wiele rożnych roślin były uprawiane z konkretnym przeznaczeniem do sprzedaży. Zwykle w przypadku chryzantem średnio kwiatowych to raczej drobne rośliny tworzące zwartą kulę, przeznaczone do sprzedaży w doniczkach.

Dodatkowo ARiMR podkreśla, że każdy wniosek będzie szczegółowo weryfikowany przed wypłatą pomocy, a w przypadku jakichkolwiek niejasności pomoc może nie zostać przyznana.

Wróć do pytań