Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy beneficjent musi mieć wpis do EP? Jeśli tak to czy może złożyć wniosek o nadanie numeru EP wraz z wnioskiem o pomoc?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), we wniosku, podaje się również numer identyfikacyjny posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP, jeżeli został nadany. Jeśli natomiast beneficjent nie posiada numeru EP konieczne jest złożenie  wraz z wnioskiem o pomoc wniosku o wpis do EP, zgodnie z zasadami uzyskania tego numeru.

Wróć do pytań