Kredyty preferencyjne

1)  Kredyty preferencyjne

 • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym - zobacz
 • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych - zobacz
 • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów - zobacz
 • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - zobacz
 • Linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 - kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych - zobacz
 • Linia KR – kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej – zobacz
 • Linia KO - kredyty obrotowych nieoprocentowanych dla producenta rolnego - zobacz
 • Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - zobacz
 • Słowniczek - zobacz
 • Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego - zobacz
 • Załączniki do zasad udzielania kredytów preferencyjnych - zobacz
 • Wzór wniosku o kredyt klęskowy - zobacz
 • Wzorcowy plan inwestycji - zobacz
 • Tabela nadwyżek bezpośrednich - zobacz
 • Wykaz banków współpracujących z ARiMR oraz wysokość prowizji i oprocentowania - zobacz
 • Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorców:

  • obowiązuje od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 - zobacz

2)  Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów bankowych

 • Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych - zobacz
 • Wzór wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego - zobacz
 • Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych - zobacz
 • Wzór wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu klęskowego - zobacz
 • Załączniki do zasad udzielania gwarancji oraz poręczeń - zobacz

Średnie ceny gruntów wg GUS - otwórz

Średnia powierzchnia gospodarstwa - otwórz