Odpowiedzi ARiMR na pytania podmiotów utylizacyjnych dotyczące naboru wniosków na świadczenie usług w 2017 r.

Pytanie
W związku z analizą informacji o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2017 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków prosimy o przesłanie bądź wskazanie źródła informacji dotyczącej prognozowanego zakresu rzeczowego dla danego województwa (załącznik Tabela nr 1).


Odpowiedź ARiMR

Agencja informuje, że uruchomiony nabór wniosków na świadczenie usług dotyczących zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2017 r. nie uwzględnia publikowania informacji o planowanym przez ARiMR zakresie rzeczowym na terenie poszczególnych województw.
Informacja umieszczona na stronie internetowej dotycząca prognozowanego zakresu rzeczowego ma charakter poglądowy w zakresie dokonywanego sposobu oceny przedstawionego przez Podmioty utylizacyjne we wnioskach o finansowanie i dofinansowanie (...) zakresu rzeczowego.
Szczegółowy sposób ustalanie przez Agencję prognozowanego zakresu rzeczowego na 2017 r. został opisany w Kryteriach oceny wniosków... ust. 1.1.2 lit. b).