Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2019 r.

Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2019 - otwórz

Maksymalne ceny jednostkowe na 2019 rok - otwórz

Informacja o numerach telefonów, pod które można zgłaszać odbiór padłych zwierząt - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2019 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2018 - otwórz

Maksymalne ceny jednostkowe na 2018 rok - otwórz

Informacja o numerach telefonów, pod które można zgłaszać odbiór padłych zwierząt - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2018 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Informacja o firmach i cenach ich usług w 2017 r. w poszczególnych województwach - otwórz

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2017 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r.

W związku z zaprzestaniem w dniu 27 kwietnia 2016r. realizacji usług zbioru i transportu padłych zwierząt gospodarskich przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Amba” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie prosi producentów rolnych o korzystanie z usług świadczonych przez pozostałe podmioty utylizacyjne działające na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W związku z przejęciem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z firmą Elkur Franciszek Kurowski Sp. J. , uprzejmie informujemy, że od dnia 21.03.2016 r. usługi wynikające z w/w umowy są realizowane przez firmę Stans Sp. z o.o. Sp. k.

Informacja o firmach i cenach ich usług w 2016 r. w poszczególnych województwach - otwórz

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2016 roku (wrzesień 2015 r.)

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2015 r. - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2015 r.

 

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2015 r. - otwórz

Oświadczenie Producenta Rolnego (obowiązujące od 01.03.2015r.) - otwórz

Informacja o cenach usług w 2015 r. - otwórz

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk -  otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2015 roku - otwórz

Informacja o liczbie padłych zwierząt, w przypadku których koszty utylizacji zostały przedstawione do dofinansowania ARiMR w 2014 r. - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2014 r.

 

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2014 r.  (OTWÓRZ)

Informacja o cenach usług w 2014 r. (OTWÓRZ)

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2014 roku - otwórz

Wzór oświadczenia producenta rolnego obowiązujący w 2013/2014 r. - otwórz

Informacja o liczbie padłych zwierząt, w przypadku których koszty utylizacji zostały przedstawione do dofinansowania ARiMR w 2013 r. - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2013 r.

 

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2013 r.  (OTWÓRZ)

Informacja o cenach usług w 2013 r. (OTWÓRZ)

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2013 roku - otwórz

Wzór oświadczenia producenta rolnego obowiązujący w 2012/2013 r. - otwórz

Informacja o ilości padłych zwierząt, których koszty utylizacji zostały przedstawione do dofinansowania przez ARiMR w 2012 r. - otwórz

 

 

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2012 r.

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)
oraz o cenach netto usług od 1 stycznia 2012 r. (OTWÓRZ)

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2011 r.

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)
oraz o cenach netto usług od 1 stycznia 2011 r. (OTWÓRZ)

Wzór oświadczenia producenta rolnego obowiązujący w 2011 r. - otwórz