Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2019 r.

Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2019 - otwórz

Maksymalne ceny jednostkowe na 2019 rok - otwórz

Informacja o numerach telefonów, pod które można zgłaszać odbiór padłych zwierząt - otwórz


Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2020 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz


Archiwalne informacje - otwórz