Wniosek o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji - nabór 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że do dnia 15 września br. posiadacze zwierząt, mogą składać wnioski o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji w Biurach Powiatowych ARiMR, w związku z wejściem w życie z dniem 26.05.2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 - 2018" (Dz.U. z 2016 r., poz. 679).

Formularz wniosku o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji - otwórz

Złóż wniosek o wypłatę II transzy rekompensaty za rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Agencja uprzejmie informuje, że od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili w 2015 roku do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia  (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o wypłatę II transzy rekompensaty.

Formularz wniosku o wypłatę kolejnej transzy rekompensaty - otwórz

Wniosek o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnie (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji

Wnioski o takie rekompensaty można składać od 29 kwietnia do 29 lipca 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR: 

Format PDF

Format Excel

Komunikat dla ubiegających się o rekompensatę za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w kontekście zobowiązań wynikających z korzystania ze wsparcia w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 - otwórz