Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa)

Ulotka informacyjna

Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń realizowany jest przez Agencję
od 2015 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z 2015 r., poz. 266, 470)  (Art. 57g) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018" (Dz.U. z 2015 r., poz. 517 ze zm.).
Wejście w życie ww. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów umożliwiło ogłoszenie naboru wniosków na rok 2017 z obszarów wskazanych w rozporządzeniu.
Zgodnie z ww. przepisami posiadacze świń utrzymywanych na terenie objętym programem bioasekuracji mają obowiązek dostosować swoje gospodarstwa do wymagań programu bioasekuracji. Posiadacze zwierząt, którzy nie podejmą decyzji o dostosowaniu swoich gospodarstw do wymogów określonych w programie, mają możliwość złożenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w terminie do 14 sierpnia 2017 r. oświadczenia o niespełnianiu wymogów określonych w programie (otwórz). Na tej podstawie PLW wyda decyzję nakazującą ubój/ zabicie przebywających w gospodarstwie świń, z jednoczesnym zakazem utrzymywania świń do zakończenia programu bioasekuracji, czyli do końca 2018 r.


UWAGA: na dzień złożenia oświadczenia producent rolny musi posiadać świnie w swoim gospodarstwie.


Otrzymanie decyzji PLW i jej wykonanie uprawnia posiadacza zwierząt do złożenia w terminie
do 31 października 2017 r. Wniosku o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń
w gospodarstwie
(otwórz) wraz z załącznikami.
O pomoc mogą ubiegać się wnioskodawcy z terenu województw:


         1. podlaskiego, w powiatach:

          - augustowskim w gminach: Sztabin i Bargłów Kościelny,

          - białostockim w gminach: Michałowo, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,

          - sokólskim w gminach: Korycin i Suchowola,

          - hajnowskim w gminach: Białowieża, Czyże, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,

          - wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,

          - zambrowskim w gminie Rutki,

          - monieckim w gminach: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,

          - grajewskim w gminach: Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów, 

          - bielskim w gminach: Orla, Bielsk podlaski, Boćki,

          - siemiatyckim w gminach: Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,

          - kolneńskim w gminach: Grabowo i Stawiski,

          - łomżyńskim w gminach: Przytuły, Jedwabne i Wizna,

     2.    mazowieckiego, w powiatach:

          - łosickim w gminach: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,

          - siedleckim w gminie Korczew,

     3.    lubelskiego, w powiatach:

          - bialskim w gminach: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska.

Posiadaczom zwierząt, którzy nie dostosują gospodarstwa do wymagań określonych w programie  bioasekuracji oraz  nie złożą  do Powiatowego Lekarza Weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie, PLW, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda również decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r. W takim przypadku posiadaczom nie będzie przysługiwała ww. rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, natomiast będą mogli uzyskać odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.Posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu w 2015 i 2016 roku mają prawo do złożenia wniosku o wypłatę kolejnej części rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa). Wnioski o wypłatę kolejnych transz rekompensaty należy składać do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa od dnia 15 maja do 30 września 2017 roku.