Pomoc finansowa dla podmiotów zajmujących się utylizacją

Pomoc dla firm branży utylizacyjnej jest refinansowana przez Agencję w okresach miesięcznych. Następuje na podstawie wniosków o płatność, które zawierają dane dotyczące zrealizowanych zadań w zakresie zbioru, transportu i przetworzenia padłych sztuk. Realizacja wypłat opiera się na rzeczywistym wykonaniu zadań związanych z procesem utylizacji padłych sztuk

1. Sposób wyboru podmiotów, zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę zwłok zwierzęcych bydła, owiec, kóz i świń, transportem lub spaleniem mączki wyprodukowanej z tych zwłok, którym będzie udzielana pomoc finansowa określona w § 23 c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.).

2. Zasady udzielania pomocy finansowej podmiotom zajmującym się zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę zwłok zwierzęcych bydła, owiec, kóz i świń, transportem lub spalaniem mączki wyprodukowanej z tych zwłok.

3. Wzór wniosku o pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem działalności

4. Wzór umowy z załącznikami, określającej warunki i tryb udzielania pomocy finansowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotom zajmującym się zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę zwłok zwierzęcych bydła, owiec, kóz i świń, transportem i spalaniem wytworzonej z nich mączki

Wraz z załącznikami do umowy

5. Wykaz powiatów zgodny z Rozp.RM z dnia 15grudnia 1998 r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia....

6. Wykaz podmiotów obsługujących poszczególne powiaty w zakresie zbiórki i transportu oraz przetworzenia padłych sztuk przeżuwaczy i świń w roku 2007.