Szczegóły zasad udzielania kredytów

Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz "Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych" wprowadzone Zarządzeniem Nr 132/2009 Prezesa ARiMR z dnia 13 listopada 2009 r. z późn. zmianami (stan na dzień 3 lipca 2015 r.) - otwórz