Kredyty preferencyjne od 01.05.2007 r. do 31.12.2014 r

Podstawą do udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy ze środków krajowych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.). Rozporządzenie to umożliwia udzielanie przez Agencję pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na:

 • stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy,
 • udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i "klęskowych",
 • częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.

 

1) Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania

 • Symbol nIP - kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów,
 • Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,
 • Symbol nKZ - kredyty na zakup użytków rolnych,
 • Symbol nGR - kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.).
 • Symbol nGP - kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.),
 • Symbol nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,
 • Symbol nBR10 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych",
 • Symbol nBR13 - kredyty na realizację inwestycji w ramach  "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce",
 • Symbol nBR14 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce",
 • Symbol nBR15 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa",
 • Symbol nKL01 Symbol nKL02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR postaci dopłat do oprocentowania - zobacz
 • Załączniki do warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą do oprocentowania - zobacz
 • Oznaczenie linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady - zobacz
 • Wykaz banków współpracujących z ARiMR - zobacz
 • Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorców - zobacz
 • Wykaz zgód MRiRW na uruchomienie kredytów klęskowych (2010) -zobacz
 • Wykaz zgód MRiRW na uruchomienie kredytów klęskowych (2011) -zobacz
 • Wykaz zgód MRiRW na uruchomienie kredytów klęskowych (2012) -zobacz
 • Wykaz zgód MRiRW na uruchomienie kredytów klęskowych (2013) - zobacz
 • Pytania i odpowiedzi - zobacz
 • Wzorcowy projekt planu inwestycji - zobacz

2) Kredyty z częściową spłatą kapitału

 • Symbol CSK - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału,
 • Wykaz działalności w zakresie rolnictwa wspomaganych przez ARiMR w postaci częściowej spłaty kapitału - zobacz
 • Załączniki do warunków i zasad udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału - zobacz
 • Wykaz banków współpracujących z ARiMR - zobacz

3) Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów bankowych.

 • Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych - zobacz
 • Wzór wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego - zobacz
 • Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych - zobacz
 • Wzór wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu klęskowego - zobacz
 • Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów na zakup akcji lub udziałów - zobacz
 • Wzór wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu na zakup akcji lub udziałów - zobacz
 • Załączniki do zasad:
  • Algorytm obliczania pomocy - zobacz
  • Wesel in blanco + deklaracja - zobacz
  • Wzór oceny wniosku przez bank - zobacz
  • Wzór umowy o udzielenie poręczenia - zobacz
  • Wzór umowy poręczenia - zobacz
  • Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis - zobacz