Pomoc krajowa

ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, klęskowych a także poręczeń spłaty kredytów studenckich. Ponadto, dostępna jest pomoc związana ze zbiorem i utylizacją padłych zwierząt oraz bioasekuracją obejmującą afrykański pomór świń.
W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację na rynku trzody chlewnej, wdrożona została również pomoc dla producentów trzody chlewnej w postaci nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.