Wsparcie z PROW 2014-2020 dla małego przetwórstwa - Wprowadzono wiele korzystnych zmian dla Beneficjentów. Rolnicy złożyli blisko 800 wniosków - wskazuje Tomasz Nowakowski, Zastępca Prezesa ARiMR  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa