Prawie 33 mln zł trafiło w ubiegłym roku na konta Kół Gospodyń Wiejskich w całym kraju. Pomoc Gospodynie musiały wydać do końca roku, teraz czas na rozliczenie wydatków.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa