Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na małe przetwórstwo i pozarolniczą działalność gospodarczą oraz na odtworzenie potencjału produkcji rolnej.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa