Do 300 tys. zł pomocy z PROW 2014 -2020 dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Małgorzata Niemiec

Zasady i warunki przyznawania pomocy w ramach "Wsparcia inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Array
Data wprowadzenia: 02.12.2016
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 13:36