Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 "Różnicowanie i nowe formy dochodów"
25.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
18.01.2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych W dniu 21 stycznia 2019 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym...

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - zmiana limitu środków finansowych
14.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo"
07.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego...

"Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia
04.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 1 Prezes...