Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Poddziałanie 1.4.3 "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"
03.09.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej", na...

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
28.08.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16
24.08.2018

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16
24.08.2018

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
12.07.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki...