Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
31.12.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem...

"Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" - Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21.12.2018

logo PROW 2014-2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł...

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
11.12.2018

Logo PROW 2014 - 2020

w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 - 2020 W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r....

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"
30.11.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie...

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
23.11.2018

logo PO RYBY 2014 - 2020

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc...