Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
27.11.2019

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł...

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
19.11.2019

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4
18.11.2019

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.3  „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.5
14.11.2019

„Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
12.11.2019

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 02 września 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w zakresie działania 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i...