Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów"
20.01.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów"
20.01.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
14.01.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,...

Działanie Współpraca - Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
13.12.2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Nabór wniosków o...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Tomasza Nowakowskiego
12.12.2019

Logo 25 lat ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których...