Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Współpraca
03.10.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie...

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
02.10.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Marii Fajger - kredyty preferencyjne na zakup środków do produkcji rolnej
21.09.2018

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na zakup środków do produkcji rolnej. W dniu 21 września 2018 r. na internetowej platformie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów"
12.09.2018

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w...

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
10.09.2018

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie...