Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - zmiana limitu środków finansowych
14.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo"
07.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego...

"Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia
04.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 1 Prezes...

"Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia
04.01.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20141 Prezes Agencji...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
31.12.2018

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki...