Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych: termin naboru wydłużony do 15 lutego 2021 r.
07.01.2021

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów...

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
23.12.2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.2 "Dopłaty do składowania"
22.12.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.2 „Dopłaty do składowania” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków"
27.11.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków” w ramach Priorytetu...

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego
25.11.2020

PROW 2014-2020 wydłużony do 31 grudnia 2020 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności...