Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
09.04.2019

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,...

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
09.04.2019

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,...

Ogłoszenie ARiMR
05.04.2019

Logo PROW 2014 - 2020

ARiMR informuje, że ogłoszenie o postępowaniu na „Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego...

Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
01.04.2019

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania...

Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji prosiąt
21.03.2019

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach...