Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Dodatkowe limity środków na kredyty preferencyjne - ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Nowakowskiego
05.02.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnychW dniu 7 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych
30.01.2020

W dniu 3 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2020 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4
29.01.2020

"Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej", w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
28.01.2020

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem...

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach objętych ASF
28.01.2020

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" – na obszarach objętych ASF w ramach poddziałania...