Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
12.02.2021

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i...

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych
05.02.2021

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych W dniu 8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.2 "Gromadzenie danych"
25.01.2021

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.2 „Gromadzenie danych” w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
25.01.2021

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie...

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
22.01.2021

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko...