Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
15.10.2019

logo Ryby i Morze

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - rolniczy handel detaliczny
11.10.2019

Logo ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem...

Informacja p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do ARiMR w terminie od 7 maja do 30 września 2019 r.
09.10.2019

Zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 30...

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - zmiana limitu środków
03.10.2019

PO RYBY 2014 - 2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4
27.09.2019

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów...