Ogłoszenie ARiMR

Logo PROW 2014 - 2020

ARiMR informuje, że ogłoszenie o postępowaniu na „Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.” zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4.04.2019 r. oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/213471

Data wprowadzenia: 05.04.2019