Limit środków na przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym od 18 kwietnia do 28 maja 2018 r. w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" zwiększony

Logo PO RYBY 2014 - 2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, w zakresie działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski", uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z 1 500 000 zł do kwoty  3 030 195,58 zł.

Data wprowadzenia: 25.06.2018