Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 02 września 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w zakresie działania 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani - w zakresie rybołówstwa morskiego, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z 40 000 000,00 zł do kwoty  105 894 596,78 zł.

Data wprowadzenia: 12.11.2019