KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

logo PO RYBY 2014 - 2020

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych", nie dotyczących zakresu rybactwa śródlądowego, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z kwoty 1 500 000 zł do kwoty 
2 807 337,95 zł.


Data wprowadzenia: 23.11.2018