Ogłoszenia Prezesa ARiMR

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
19.04.2019

Logo PO RYBY 2014 - 2020

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Marii Fajger
16.04.2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których...

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
09.04.2019

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,...

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
09.04.2019

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,...

Ogłoszenie ARiMR
05.04.2019

Logo PROW 2014 - 2020

ARiMR informuje, że ogłoszenie o postępowaniu na „Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego...