Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"
28.02.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w ramach PROW 2014-2020
28.02.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 8 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"
24.02.2020

Zakres poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20141 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza2 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"
24.02.2020

Poddziałanie 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20141 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza2 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"
19.02.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania...