Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie Działania 2.8 "Środki dotyczące zdrowia publicznego"
20.10.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.8 „Środki dotyczące zdrowia publicznego” w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"
16.10.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” w ramach Priorytetu 3 - Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania
14.10.2020

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. - nabór na operacje związane z podejmowaniem...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5
08.10.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"
07.10.2020

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów...