Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania PROW 2014 - 2020
01.06.2020

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” w 2020 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 7 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju...

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
29.05.2020

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” o którym mowa w art. 68 ust. 1...

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
29.05.2020

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie...

Zmiana Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania
26.05.2020

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2020 roku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra...

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw"
21.05.2020

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu...