Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Tomasza Nowakowskiego
07.08.2020

Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych w ARiMR w terminie od 5 czerwca do 31 lipca 2020 roku.Zgodnie z...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 "Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich"
07.08.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 „Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich”, w ramach Priorytetu 1....

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo"
30.07.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo,...

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników"
29.07.2020

w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 17 sierpnia 2020 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"
23.07.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w...