Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Działanie Współpraca - Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
13.12.2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Nabór wniosków o...

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Tomasza Nowakowskiego
12.12.2019

Logo 25 lat ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których...

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
27.11.2019

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł...

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
19.11.2019

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4
18.11.2019

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.3  „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i...