Rzecznik Prasowy ARiMR

Paweł Mucha

Tel. 22 318 40 90

rzecznik@arimr.gov.pl

Rzecznik Prasowy realizuje zadania w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku ARiMR oraz utrzymywania kontaktów z mediami. W szczególności realizuje zadania m.in. w zakresie:           

  • współtworzenia polityki informacyjnej Agencji;
  • kształtowania medialnego wizerunku Agencji;
  • organizowania i prowadzenia konferencji prasowych;
  • przygotowywania i uczestnictwa w przedsięwzięciach informacyjnych w środkach masowego przekazu;
  • przygotowywania materiałów prasowych i komunikatów dla mediów;
  • obsługi internetowego Portalu Informacyjnego Agencji.

Logo ARiMR do pobrania