Przetargi

BOR12.2610.2.2019.MKA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.01.2020

Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z usługami utrzymania terenów zewnętrznych.

BOR07.2618.3.2019.BJ - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2
08.01.2020

Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania obiektów z dojazdem grup interwencyjnych do obiektów Zamawiającego na terenie woj. mazowieckiego.

BOR12.2610.3.2019.AT - wybór najkorzystniejszej oferty
24.12.2019

Usługa monitoringu systemów alarmowych z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w Śl. OR i BP ARiMR

BOR04.2610.04.2019 - informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
19.12.2019

Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze (w części...

OR16.2618.2.2019.MZP - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.12.2019

Usługa ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej oraz mienia Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BOR04.2610.04.2019 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.12.2019

Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze (w części...

BOR07.2610.5.2019.BJ - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.12.2019

Świadczenie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisu, przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR

BOR11.2610.4.2019.ESP - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.12.2019

Usługa sprzątania w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni oraz w podległych 16 Biurach Powiatowych na terenie województwa pomorskiego

DPiZP.2610.37.2019
05.12.2019

Zakup komputerów przenośnych na potrzeby Centrali ARiMR

BZZL01.143.110.2019 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.12.2019

Przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z zakresu, temat 1: "Komunikacja i współpraca w zespole"; 2 temat: "Zarządzanie sobą w czasie" wraz z zapewnieniem usługi hotelarsko-gastronomicznej dla pracowników Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji...

BOR01.2305.16.2.2019.PS - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.12.2019

Stałą, kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzoną działalnością przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu i podległe Biura Powiatowe

BOR12.2610.1.2019.JSt - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.12.2019

Dostawa materiałów biurowych dla Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR