DDD.69094.1.2017

Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Wzór umowy wraz z załącznikami.

4. Zał. 8 do SIWZ - Metodyka doradzania - Część ogólna.

5. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania - Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.

6. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania – Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP

7. Zał. 8 do SIWZ - Metodyka doradzania – Ocena dostosowania do norm i wymogów wzajemnej zgodności.pdf

8. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania - Uczestnictwo w systemach jakości.pdf

9. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania - System rolnictwa ekologicznego.pdf

10. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania - Działanie rolno-środowiskowo- klimatyczne

11. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania - Integrowana ochrona roślin.pdf

12. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania – Modernizacja gospodarstw.pdf

13. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania - Restrukturyzacja małych gospodarstw.pdf

14. Zał. 8 do SIWZ -Metodyka doradzania - Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo.pdf

15. Załączniki do SIWZ edytowalne - materiał pomocniczy

16. Załącznik nr 7 do SIWZ JEDZ.

17. Odpowiedzi na pytania z dnia 19.02.2018 r.

18. Załącznik nr 5 i 5.1 do SIWZ po zmianach.

19. Odpowiedzi na pytania z dnia 01.03.2018 r.

20. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - wysłana do publikacji.

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 06.03.2018 r.

22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.03.2018 r.

23. Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2018 r.

24. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 17.03.2018 r.

25. Modyfikacja SIWZ z dnia 27.03.2018 r.

26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 27.03.2018 r.

27. Formularz ofertowy po zmianach.

28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 29.03.2018 r.

29. Odpowiedzi na pytania z dnia 04.04.2018 r.

30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 05.04.2018 r.

31. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Część ogólna – po zmianach.

32. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Rachunkowość w gospodarstwie rolnym – po zmianach.

33. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP – po zmianach.

34. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Ocena dostosowania do norm i wymogów wzajemnej zgodności – po zmianach.

35. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Uczestnictwo w systemach jakości – po zmianach.

36. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - System rolnictwa ekologicznego – po zmianach.

37. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Działanie rolno-środowiskowo – klimatyczne – po zmianach.

38. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Integrowana ochrona roślin – po zmianach.

39. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Modernizacja gospodarstw – po zmianach.

40. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Restrukturyzacja małych gospodarstw – po zmianach.

41. Zał. nr 8 - Metodyka doradzania - Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo – po zmianach.

42. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 06.04.2018 r.

43. Informacja z otwarcia ofert opublikowania w dniu 18.04.2018 r.

 

 

 

Autor: Łukasz Beczek

Data wprowadzenia: 26.01.2018

Pobierz pliki:

Ogloszenie_o_zamowieniu_2ce88e.pdf2.4 M

SIWZ_df64a2.pdf10.4 M

Wzor_umowy_wraz_z_zalacznikami.pdf2.6 M

1._Metodyka_doradzania_-_Czesc_ogolna.pdf0.9 M

2._Metodyka_doradzania_-_Rachunkowosc_w_gospodarstwie_rolnym.pdf.pdf748 K

3._Metodyka_doradzania_-_Dostosowanie_gospodarstwa_rolnego_do_wymogow_BHP.pdf.pdf651 K

4._Metodyka_doradzania_-_Ocena_dostosowania_do_norm_i_wymogow_wzajemnej_zgodnosci.pdf.pdf572 K

5._Metodyka_doradzania_-_Uczestnictwo_w_systemach_jakosci.pdf.pdf0.9 M

6._Metodyka_doradzania_-_System_rolnictwa_ekologicznego.pdf.pdf607 K

7._Metodyka_doradzania_-_Dzialanie_rolno-srodowiskowo-_klimatyczne.pdf0.9 M

8._Metodyka_doradzania_-_Integrowana_ochrona_roslin.pdf.pdf0.9 M

9._Metodyka_doradzania_-_Modernizacja_gospodarstw.pdf.pdf709 K

10._Metodyka_doradzania_-_Restrukturyzacja_malych_gospodarstw.pdf.pdf405 K

11._Metodyka_doradzania_-_Sprzedaz_bezposrednia_i_male_przetworstwo.pdf.pdf684 K

Zalaczniki_do_SIWZ_edytowalne_-_material_pomocniczy_02.docx322 K

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_JEDZ_XML.xml131 K

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_19.02.2018_r..pdf292 K

Zalacznik_5_i_5.1._do_SIWZ_po_zmianach.docx31 K

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_01.03.2018_r..pdf497 K

Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_-_wyslana_do_publikacji_10.pdf72 K

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane_dnia_06.03.2018.pdf84 K

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_14.03.2018_r..pdf72 K

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_14.03.2018_r..pdf453 K

Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_w_dniu_17.03.2018_r..pdf76 K

Modyfikacja_SIWZ_z_dnia_27.03.2018_r..pdf66 K

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_do_publikacji_27.03.2018_r..pdf72 K

Formularz_ofertowy_po_zmianach_02.docx207 K

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane_dnia_29.03.2018_r..pdf76 K

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_04.04.2018_r..pdf369 K

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_do_publikacji_w_dniu_05.04.2018_r..pdf72 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Czesc_ogolna_-_po_zmianach..pdf817 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Rachunkowosc_w_gospodarstwie_rolnym_-_po_zmianach..pdf274 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Dostosowanie_gospodarstwa_rolnego_do_wymogow_BHP_-_po_zmianach..pdf573 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Ocena_dostosowania_do_norm_i_wymogow_wzajemnej_zgodnosci_-_po_zmianach..pdf605 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Uczestnictwo_w_systemach_jakosci_-_po_zmianach..pdf677 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_System_rolnictwa_ekologicznego_-_po_zmianach..pdf435 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Dzialanie_rolno-srodowiskowo_-_klimatyczne_-_po_zmianach..pdf404 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Integrowana_ochrona_roslin_-_po_zmianach..pdf831 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Modernizacja_gospodarstw_-_po_zmianach..pdf281 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Restrukturyzacja_malych_gospodarstw_-_po_zmianach..pdf346 K

Zal._nr_8_-_Metodyka_doradzania_-_Sprzedaz_bezposrednia_i_male_przetworstwo_-_po_zmianach..pdf1.0 M

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane_w_dniu_06.04.2018_r..pdf77 K

Informacja_z_otwarcia_ofert_opublikowana_dnia_18.04.2018_r..pdf360 K