Przetargi

BOR05.2305.61.2020.MS - informacja o ogłoszeniu
21.09.2020

Wykonanie przedmiaru robót i opisu prac remontowo -budowlanych planowanych do realizacji w ramach remontu pomieszczeń w wybranych placówkach ARiMR - w podziale na zadania.

BOR05.2305.63.2020.MS - informacja o ogłoszeniu
18.09.2020

Usługa demontażu urządzeń klimatyzacyjnych w Biurze Powiatowym ARiMR w Pajęcznie.

BOR05.2302.26.2020.SS - ogłoszenie o zamówieniu
17.09.2020

Dostawę 210 szt. worków bankowych przesyłowych z otworami oraz 2 100 szt. plomb plastikowych o parametrach wskazanych w ogłoszeniu.

BOR05.2302.25.2020. TG - ogłoszenie o zamówieniu
17.09.2020

Zakup i dostawa niszczarki KOBRA 400 C4 ES lub równoważnej.

BOR05.2302.24.2020.SS - zapytanie ofertowe
15.09.2020

Dostawa sprzętu AGD na potrzeby wybranych placówek ARiMR w podziale na zadania

BOR05.2610.6.2019 - informacja z otwarcia ofert
04.07.2019

Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim - w podziale na części

BOR05.2610.5.2019 - ogłoszenie z otwarcia ofert
17.06.2019

Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim - w podziale na części