umowa zlecenie nr DZZL.110.45.19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata z obszaru Kredytów preferencyjnych i pożyczek 1 osoba/ umowa zlecenie w Departamencie Wsparcia Krajowego

miejsce świadczenia usługi: Centrala ARiMR w Warszawie ul. Poleczki 33 Departament Wsparcia Krajowego
nr DZZL.110.45.19
 
Liczba poszukiwanych kandydatów:1 osoba/ umowa zlecenie (termin: od zaraz do 31.12.2019 r.)

I.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANYCH ZADAŃ

1. Cel
Wykonywanie prac związanych z obsługą kredytów preferencyjnych i pożyczek.

2. Główne zadania
a)    obsługa spłat pożyczek NP1 i NP2 - czynności, o których mowa w KP-611-613-ARiMR/l/z (w tym praca w SI Pożyczka oraz SI ORACLE EBS moduł Pożyczka),
b)    prace związane z wdrożeniem pożyczki NP3,
c)    obsługa ankiet z banków dotyczących zwrotu lub zaprzestania stosowania przez ARiMR pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych (w tym praca SI Agencja KI),
d)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, listy, interwencje,
e)    obsługa kredytów udzielanych na zasadach pomocy de minimis,
f)    prowadzenie spraw związanych ze wsparciem zalesień gruntów rolnych, dokonanych w latach 2002-2003,
g)    prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Wydziałów,
h)    informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie realizacji zadań terminowych,
i)    przekazywanie ze swojego stanowiska pracy akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego w terminach określonych wewnętrznymi zarządzeniami,
j)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Departamentu w sprawach wynikających z realizacji umów z bankami,
k)    wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów oraz zadań zleconych doraźnie przez przełożonych.


II.     POŻĄDANE KOMPETENCJE/UPRAWNIENIA
3. Poziom wykształcenia - Min. wyższe-licencjat

4. Kierunek wykształcenia -Preferowane ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze.

5. Doświadczenie - Minimum 1 rok pracy na stanowisku finansowym, księgowym, administracyjnym lub pokrewnym.

6. Umiejętności i wiedza
Wymaganie konieczne
a)    znajomość pakietu MS Office - Word i Excel,
b)    umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność,
c)    bardzo ważne: sumienność, dokładność.
Wymagania pożądane
a)    ogólna wiedza na temat produktów finansowych w formie kredytów i pożyczek,
b)    dobra organizacja pracy,
c)    odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu.


Dokumenty należy składać do 08 lipca 2019 r. (liczy się data wpływu)
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  nr DZZL.110.45.19


osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  nr DZZL.110.45.19


lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl       
dopiskiem:  nr DZZL.110.45.19


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 25.06.2019