Tester IT ARiMR/DI/63/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: tester   Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: tester

Miejsce pracy: Lublin
nr ref.: ARiMR/DI/63/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1  etat – umowa o pracę  

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
Przeprowadzenie testów manualnych i automatycznych.
Opracowanie scenariuszy i przypadków testowych.
Udział we wdrożeniu i optymalizacja oprogramowania.
Zapewnienie jakości.
Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu.
Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.
Planowanie, projektowanie, zarządzanie, wykonywanie i raportowanie testów ścieżek biznesowych.
Współpraca i nadzór nad pracownikami departamentów merytorycznych uczestniczących w testach odbiorowych.
Przygotowywanie i rozwijanie scenariuszy testowych.
Nadzór nad wersjonowaniem oprogramowania podlegającego testom odbiorowym.
Dobór odpowiednich scenariuszy testowych.
Weryfikacja wymagań bezpieczeństwa.
Prowadzenie kalendarza testów odbiorowych, zestawień alokacji środowisk oraz monitorowanie bieżącego obciążenia zasobów w projektach informatycznych w zakresie zarządzania wymaganiami do system aplikacyjnych i budowy ich nowych wersji oraz budowy systemów informatycznych.
Prowadzenie testów odbiorowych dla projektów informatycznych w zakresie zarządzania wymaganiami do systemów aplikacyjnych i budowy ich nowych wersji oraz budowy nowych systemów informatycznych według scenariuszy testowych.
Opiniowanie procedur z zakresu prowadzenia testów odbiorowych dla projektów informatycznych.

 Wymagania konieczne:
Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe/szkolenie/kursy w tym zakresie, albo: w trakcie studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym oraz doświadczenie w obszarze związanym z testowaniem albo tworzeniem oprogramowania,
Co najmniej 2 lata doświadczenia w testowaniu aplikacji
Praca w projekcie/projektach Scrum
Doświadczenie w pracy z JIRA - raportowanie
Doświadczenie w pisaniu testów automatycznych np. Selenium

Uwaga: na stanowisku Starszego inżyniera wymagany jest: udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę przy wykształceniu wyższym lub przy wykształceniu średnim: udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania pożądane:
znajomość zapytań SQL
umiejętność dokumentowania przypadków testowych
znajomość narzędzi wpierających proces testów np. TestLink, Testia
znajomość narzędzi CI np. Git, Jenkins
mile widziany certyfikat ISTQB
mile widziane doświadczenie w testowaniu aplikacji mobilnych na rożnych platformach
umiejętności logicznego i analitycznego myślenia
otwartość na współpracę zespołową z analitykami, developerami, biznesem
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/63/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/63/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DI/63/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 03.06.2019