OR05/BKM/9/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor   Biurze Kontroli na Miejscu Stanowisko pracy ds. obsługi i przygotowania dokumentacji miejsce pracy: 92-202 Łódź, al. Piłsudskiego 84

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

- przygotowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli terenowych,
- obsługa korespondencji BKM w zakresie kontroli,
- analiza i wprowadzanie do systemu ustaleń pokontrolnych,
- wykonywanie i przekazywanie sprawozdań oraz raportów z realizacji prac Biura.

Wymagania konieczne:

- Wykształcenie:  
- wyższe: rolnictwo lub pokrewne, geodezja lub pokrewne, ekonomia, w przypadku innego wykształcenia wyższego wymagane ukończenie szkoły średniej o profilu rolniczym lub geodezyjnym,                    
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- wiedza z zakresu wspólnej polityki rolnej, umiejętność oceny dobrej kultury rolnej i rozpoznawania gatunków roślin,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- prawo jazdy

Wymagania pożądane:

-- mile widziany staż pracy w ARiMR lub instytucjach związanych z rolnictwem,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na uczenie się

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na stronie ARiMR pod ogłoszeniem)
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i prawa jazdy.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 08.04.2019r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/9/19

e-mailowo:    RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl   
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/9/19

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/9/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17Autor: MPD

Data wprowadzenia: 25.03.2019