OR04/BZZL/15 /18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym stanowisko pracy: ds. informacji i promocji oraz ds. szkoleń miejsce pracy: Zielona Góra

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ umowa o pracę  na czas określony w celu zastępstwa pracownika,  
Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- stałe zatrudnienie,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-promocja działalności Agencji przez zapewnienie materiałów promujących,
-współpraca z przedstawicielami mediów,
-dbanie o wizerunek zewnętrzny oddziału regionalnego i biur powiatowych,
-uczestnictwo w targach, wystawach, dożynkach i innych imprezach branżowych,
-przygotowanie, wdrażanie i realizacja harmonogramu szkoleń dla pracowników OR i BP,
-przeprowadzanie i dokumentowanie egzaminów oraz obsługa  systemu e-szkoleń z zakresie egzaminów z procedur dla pracowników OR i BP ,
-przygotowywanie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników OR i BP.
-prowadzenie rejestrów i ewidencji w celu kontroli wydatków i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji polityki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, administracja, zarządzanie, socjologia,
- znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej oraz zadań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- co najmniej rok stażu pracy,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
- komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania pożądane:
- praktyczna znajomość aplikacji MS WORD i ME EXCEL,
- staż pracy na podobnym stanowisku,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, zaangażowanie, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. ( Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy i prawo jazdy kat. B.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:   21 grudnia 2018 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BZZL/15 /18
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BZZL/ 15 /18.

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Z dopiskiem: OR04/BZZL/ 15 /18

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 068 329 27 10.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 05.12.2018