OR04/BP070/12/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Słubickie Biuro Powiatowe/Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków PROW i PB-2

Miejsce pracy: Słubice

Nr ref.:  OR04/BP070/12/18

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ umowa o pracę  na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich i działań PROW,
-weryfikacja wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020,
-sporządzanie list płatności oraz dokumentów płatniczych,
-przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
-udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR.

Wymagania konieczne:
-wykształcenie średnie/wyższe,
-znajomość zadań i celów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
-udokumentowany, co najmniej 1 rok stażu pracy w przypadku średniego wykształcenia,
-komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania pożądane:
-znajomość Kodeksu Postępowanie Administracyjnego,
-biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
-współpraca w zespole, otwartość na uczenie się, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  5 września 2018 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).


Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BP 070/12  /18

Osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: OR04/BP 070/12/18.

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Z dopiskiem: OR04/BP070/12/18

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 068 329 27 10.

 

 

Autor: PP

Data wprowadzenia: 22.08.2018