OR04/BP 072/ 20 /19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Sulęcińskie Biuro Powiatowe samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: Sulęcin

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat - umowa o pracę.

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Obsługa beneficjentów Agencji w zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencja producentów,
- Wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- Przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych,
- Przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,
- Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.                              

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: zootechnika, informatyka, ekonomia, weterynaria, prawo, administracja, rolnicze,
- znajomość zadań i celów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania pożądane:
- 6 - 12 miesięcy stażu pracy w instytucjach zajmujących się rolnictwem,
- znajomość Kodeksu Postępowanie Administracyjnego,
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
- współpraca w zespole, otwartość na uczenie się, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
   (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie i staż pracy.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 Dokumenty należy składać w terminie do:     29 lipca 2019 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BP 072/ 20 /19
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BP 072/ 20 /19

lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR04/BP072/ 20 /19

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 068 329 27 10.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 15.07.2019