Inzynier Oprogramowania ARiMR/DI/66/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Programista Java   Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Inżynier Oprogramowania (Java)

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DI/66/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1  etat – umowa o pracę  

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
-Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
-Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami
 własnymi ARiMR.
-Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
-Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania
 siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
-Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
-Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
-Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
-Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
-Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.


Wymagania konieczne i pożądane dla kandydatów  na Młodszego Inżyniera Oprogramowania Java

 Wymagania konieczne:
-Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów ( kierunkowe)
-Roczne doświadczenie zawodowe  w co najmniej średniej wielkości projektach
-Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i rozwarstwienie aplikacji
-Znajomość Spring Boot Framework / i/lub JavEE, JPA/ Hibernate.
-Wiedza z zakresu SQL (np.  PostgreSQL, Oracle)
-Wiedza z zakresu testów jednostkowych (Test NG/JUnit/Spock)
-Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins.

 Uwaga: w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest roczny staż pracy

Wymagania pożądane:
-Znajomość Angular 2 lub wyższe.
-Znajomość technologii Node.js.
-Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
-Umiejętność pracy w zespole
-Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
-Znajomość  Jira

Wymagania konieczne i pożądane dla kandydatów  na  Starszego  Inżyniera Oprogramowania Java

 Wymagania konieczne:
-Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
-Trzyletnie doświadczenie zawodowe co najmniej średniej wielkości projektach
-Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i rozwarstwienie aplikacji:
 Znajomość Spring Boot Framework / i/lub JavEE, JPA/ Hibernate.
-Znajomość bibliotek commons/joda/guava /slf4j,Prime Faces.
-Wiedza z zakresu SQL (np.  PostgreSQL, Oracle)
-Wiedza z zakresu testów jednostkowych (Test NG/JUnit/Spock)
-Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins.
-3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę

Wymagania pożądane:
-Znajomość Angular 2 lub wyższe.
-Znajomość Spring CLoud
-Znajomość technologii Node.js.
-Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
-Umiejętność pracy w zespole
-Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
-Znajomość  Jira

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/66/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/66/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DI/66/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 03.06.2019