ARiMR/DBRiKT/44/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. programowania, analiz i zarządzania bazami referencyjnymi LPIS/GIS

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/44/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie,
- stabilne zatrudnienie,
- świadczenia socjalne.


Główne obowiązki:
- Utrzymanie systemów bazodanowych związanych z raportowaniem i informacją zarządczą realizowanych procesów biznesowych,
- Wykonywanie analiz danych alfanumerycznych,
- Projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby przechowywania danych,
- Automatyzowanie procesów obróbki danych narzędziami ETL.


 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe, kierunek informatyka lub pokrewne,
- Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania analiz danych,
- Znajomość SQL i umiejętność pracy z bazami danych,
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office),
- Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
- Umiejętność pracy z danymi przestrzennymi w środowisku bazodanowym danych będą dodatkowym atutem,
- Umiejętności związane z programowaniem obiektowym będą dodatkowym atutem

Wymagania pożądane:
- samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa, odpowiedzialność, sumienność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.     CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 24 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/44/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/44/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/44/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 08.05.2019