ARiMR/DAiS/144/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości   Stanowisko pracy ds. analiz zarządczych i procedur- 2

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref.: ARiMR/DAiS/144/18
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Przygotowywanie i aktualizowanie zmian w systemie zarządzania procedurami w Agencji, w tym aktualizowanie, udostępnianie środowiska umożliwiającego modelowanie zgodnie z systemem zarządzania procedurami oraz opiniowanie książek procedur;
- Administrowanie oprogramowaniem   ARIS  w ARiMR;
- Prowadzenie biblioteki książek procedur w formie elektronicznej oraz wykazu Książek Procedur, jak również obsługa intranetowych stron informacyjnych w zakresie procedur Agencji;
- Przeprowadzanie szkoleń i konsultacji z oprogramowania ARIS dla pracowników Agencji w zakresie opracowywania Książek Procedur.
- Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Portalu Ogłoszeń ARiMR oraz informowania beneficjentów/wnioskodawców za pomocą komunikatów SMS;


 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe preferowane kierunki techniczne;
- Znajomość oprogramowania ARIS lub o podobnym charakterze, programów MS Office (w tym MS Excel, MS Word, MS Power Point), obsługa baz danych;
- Umiejętności projektowania szaty graficznej  z wykorzystaniem narzędzi IT;
- Umiejętności analityczne oraz doświadczenie w pracy  o podobnym charakterze;
- Wiedza w zakresie instrumentów pomocy realizowanych przez ARiMR;
- Znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;
- Co najmniej roczny udokumentowany staż pracy na podobnym stanowisku;
- Znajomość języka angielskiego na poziomie  co najmniej średniozaawansowanym.


Wymagania pożądane:
- Umiejętność pracy w zespole oraz sprawna organizacja czasu pracy;
- Kreatywność i komunikatywność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 16 października  2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/144/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DAiS/144/18

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DAiS/144/18

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: Ba

Data wprowadzenia: 01.10.2018