CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DDD/umowa zlecenie nr 1/2019
03.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalisty ds. oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców, w Departamencie Działań...

ARiMR/DZN/33/19
01.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. wsparcia czynności windykacyjnych

ARiMR/DOPI/31/19
26.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. oceny formalnej

ARiMR/DOPI/30/19
26.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Specjalisty w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. oceny wniosków o płatność i kontroli ex post

ARiMR/DEPiRZ/32/19
26.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy specjalista/główny specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt Stanowisko pracy ds. zarządzania rejestrem...

ARiMR/DK/29/19
21.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Główny Specjalista w Departamencie Księgowości Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej działalności krajowej

ARiMR/DK/28/19
21.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Główny Specjalista w Departamencie Księgowości Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej działalności krajowej

ARiMR/DWK/27/19
19.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista/ Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego Stanowisko pracy ds. wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich

ARiMR/DI/26/19
15.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: Inżynier oprogramowania (Oracle Forms)

ARiMR/DZN/25/19
05.03.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności Funduszy Strukturalnych i...