CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DAG/103/19
09.08.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym Stanowisko pracy ds. administrowania powierzchniami Centrali ARiMR Miejsce pracy:...

ARiMR/DI/101/19
07.08.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: analityk Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i...

ARiMR/DRR/100/19
26.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach roślinnych

ARiMR/DOPI/99/19
26.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Starszego Specjalisty w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. zasad, procedur, monitoringu, odwołań i...

ARiMR/DAiS/98/19
26.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Stanowisko pracy ds. analiz instrumentów wsparcia

ARiMR/DRR/96/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach zwierzęcych i...

ARiMR/DRR/95/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. odwołań

ARiMR/BPr/93/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Specjalisty w Biurze Prasowym Samodzielne stanowisko pracy ds. monitoringu mediów

RiMR/BPr/92/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Biurze Prasowym Samodzielne stanowisko pracy ds. wydawnictw własnych i periodyków

ARiMR/DWK/88/19
19.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego stanowisko pracy ds. kontroli