CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DZZL/127/19
02.10.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Starszego Specjalisty w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

ARiMR/DOPI/125/19
19.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Specjalisty w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. oceny wniosków o płatność i kontroli ex post

ARiMR/DBRiKT/123/19
19.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. wdrażania oraz zapewnienia...

ARiMR/DZZL/124/19
18.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi stanowisko pracy ds. obsługi płacowej pracowników

ARiMR/DEPiRZ/116/19
13.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od specjalisty do głównego specjalisty w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt Stanowisko pracy ds. analiz i projektowania...

ARiMR/DEPiRZ/115/19
13.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista/Starszy specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt Stanowisko pracy ds. procedur i monitoringu -2

ARiMR/BPr/114/19
13.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Biurze Prasowym Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi audycji

ARiMR/DRR/118/19
13.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Starszego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości, monitoringu oraz Programu Rozwoju...

ARiMR/DI/117/19
13.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: analityk IT Młodszy Inżynier IT/Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i analizy systemowej

ARiMR/DWR/112/19
06.09.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Wsparcia Rybactwa Stanowisko pracy ds. oceny formalnej, ekonomicznej, kosztorysowej i...