CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

Inżynier Oprogramowania ARiMR/DI/64/19
03.06.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inżynier oprogramowania Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: Inżynier...

Tester IT ARiMR/DI/63/19
03.06.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: tester Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: tester

Inżynier oprogramowania ARiMR/DI/62/19
03.06.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inżynier oprogramowania Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: Inżynier...

ARiMR/DZZL/61/19
03.06.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych

ARiMR/DWR/60/19
30.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do  Głównego Specjalisty w Departamencie Wsparcia Rybactwa Stanowisko pracy ds. zasad i warunków udzielania pomocy finansowej dla...

ARiMR/DOPI/58/19
28.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Radca Prawny w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

ARiMR/DAiS/52/19
21.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Analityk ds. sprawozdawczości instrumentów rolnych i rybackich -1

ARiMR/DAG/56/19
21.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych

ARiMR/DBRiKT/55/19
21.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. wdrażania oraz zapewnienia...

ARiMR/DRR/54/19
17.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości, monitoringu oraz Programu Rozwoju...