CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DAiS/98/19
26.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Stanowisko pracy ds. analiz instrumentów wsparcia

ARiMR/DRR/96/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach zwierzęcych i...

ARiMR/DRR/95/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. odwołań

ARiMR/BPr/93/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Specjalisty w Biurze Prasowym Samodzielne stanowisko pracy ds. monitoringu mediów

RiMR/BPr/92/19
22.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Biurze Prasowym Samodzielne stanowisko pracy ds. wydawnictw własnych i periodyków

ARiMR/DWK/88/19
19.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego stanowisko pracy ds. kontroli

ARiMR/DK/89/19
19.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Starszy Specjalista w Departamencie Księgowości Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej i procedur księgowych

ARiMR/DDD/90/19
19.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Działań Delegowanych Stanowisko pracy ds. obsługi działań Leader

ARiMR/BPr/91/19
17.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Starszego Specjalisty w Biurze Prasowym Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno - biurowych

ARiMR/DBRiKT/87/19
16.07.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista/ Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. administrowania bazami danych DBRiKT