CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DWK/46/19
13.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Naczelnik Wydziału w Departamencie Wsparcia Krajowego

ARiMR/DBRiKT/44/19
08.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. programowania, analiz i zarządzania bazami referencyjnymi...

ARiMR/DOPI/43/19
26.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Specjalisty w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. oceny wniosków o płatność i kontroli ex post

ARiMR/DBRiKT/42/19
24.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. zapewnienia...

ARiMR/DPB/38/19
10.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. systemowej obsługi wniosków w zakresie przyznawania...

ARiMR/DKW/37/19
09.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Kontroli Wewnętrznej Stanowisko pracy ds. analiz i kontroli nieprawidłowości

ARiMR/DRR/36/19
05.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości, monitoringu oraz Programu Rozwoju...

ARiMR/DAW/35/19
04.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Główny Specjalista w Departamencie Audytu Wewnętrznego Stanowisko pracy ds. audytu systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji

ARiMR/DDD/umowa zlecenie nr 1/2019
03.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalisty ds. oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców, w Departamencie Działań...

ARiMR/DZN/33/19
01.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. wsparcia czynności windykacyjnych