CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DWR/60/19
30.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do  Głównego Specjalisty w Departamencie Wsparcia Rybactwa Stanowisko pracy ds. zasad i warunków udzielania pomocy finansowej dla...

ARiMR/DOPI/58/19
28.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Radca Prawny w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

ARiMR/DAiS/52/19
21.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Analityk ds. sprawozdawczości instrumentów rolnych i rybackich -1

ARiMR/DAG/56/19
21.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych

ARiMR/DBRiKT/55/19
21.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. wdrażania oraz zapewnienia...

ARiMR/DWK/53/19
17.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego Stanowisko pracy ds. Pomocy Publicznej

ARiMR/DRR/50/19
17.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. rynków roślinnych

ARiMR/DWK/48/19
13.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego Samodzielne stanowisko pracy Administrator Merytoryczny Systemów...

ARiMR/DWK/47/19
13.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego Stanowisko pracy ds. kontroli

ARiMR/DWK/46/19
13.05.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Naczelnik Wydziału w Departamencie Wsparcia Krajowego