CENTRALA - ogłoszenia nieaktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DWK/174/18
31.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego Stanowisko pracy ds. kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń

ARiMR/DZN/173/18
19.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności Funduszy Strukturalnych i...

ARiMR/DZN/172/18
17.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. raportowania i analizy danych

ARiMR/DGiOP/171/18
14.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Grup i Organizacji Producentów Stanowisko pracy ds. wsparcia mechanizmów wspólnej organizacji rynków...

ARiMR/DDD/170/18
12.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Działań Delegowanych Stanowisko pracy ds. oceny projektów

ARiMR/DRR/168/18
12.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości, monitoringu oraz Programu Rozwoju...

ARiMR/DZN/167/18
12.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności krajowych

ARiMR/DZN/166/18
12.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. wsparcia czynności windykacyjnych

ARiMR/DZZL/169/18
11.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Stanowisko pracy ds. obsługi płacowej pracowników

ARiMR/DAiS/165/18
11.12.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Stanowisko pracy ds. udostępniania informacji oraz statystyki publicznej i Rejestrów